Han ska effektivisera stödet till fattiga EU-medborgare

2:42 min

Genom täta kontakter med kommuner och ideella organisationer hoppas han kunna göra skillnad, regeringens nya nationella samordnare för fattiga EU-medborgare, Martin Valfridsson.

I uppdraget som han fick under torsdagen ingår också att samarbeta med lokala organisationer i till exempel Rumänien, säger han i en intervju med Radio Romano, Sveriges Radios romska redaktion.

--Jag ser inte framför mig att jag ska ändra på vare sig lagstiftning i första hand eller organisation eller skapa nya myndigheter, utan se till att de gällande strukturerna används på bästa sätt, säger Martin Valfridsson vars titel blir "nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige".

Arbetet kommer att handla om att få resurserna att användas så effektivt som möjligt, säger Martin Valfridsson, och att hjälpa kommunerna att göra rätt saker när man ska ge stöd till de fattiga EU-medborgare som kommit till Sverige, ofta för att tigga. Många av dem är romer.

Och vad vet då Martin Valfridsson om de frågor som berör romerna, i Sverige och på EU-nvå?

– Jag kanske är mer insatt än den genomsnittlige medborgaren, men jag är ingen expert på det. Så jag ser fram emot ett gott samarbete med de romska organisationer som finns i Sverige. Och jag kommer att ha samarbete med Thomas Hammarberg som är ordförande i Kommissionen mot antiziganism. Så jag kommer att samarbeta med många runt de här frågorna, för att på snabbast möjliga sätt kunna åtstadkomma ett resultat, säger han.

I förra veckan besökte Rumäniens ansvariga minister Rovana Plumb Stockholm, bland annat för att prata om de rumänska medborgare tigger på svenska gator. Och för att nå framgång i de här kontakterna är det viktigt att försöka förstå de skillnader som finns mellan våra olika länder, säger Martin Valfridson.

– Det politiska klimatet är helt annorlunda. Det vi kan säga i Sverige, är helt omöjligt att säga där, som politiker. Och vice versa. Om vi ska åtstadkomma resultat så måste vi anstränga oss för att försöka förstå vilken den politiska kontexten är, och vilka handlingsmöjligheter man har. Det blir mycket lättare att åstadkomma resultat om anstränger sig för att förstå varandra.

Martin Valfridsson har en bakgrund som statssekreterare vid justitiedepartementet, och hans riktiga titel blir "nationell samordnare för arbetet med utsatta EES-medborgare som vistas tillfälligt i Sverige". Och vad han än kommer att föreslå handlar det inte om att begränsa möjligheten att komma till Sverige, säger han.

– Vi har grundläggande principer som vi inte vill rucka på. Den fria rörligheten inom EU, det är själva grunden för ett gott EU-samarbete. Det vill vi inte rucka på. Jag kommer inte att föreslå några som helst ändringar där. Jag tror inte heller på en enkel lösning som att kriminalisera tiggeri. Allt vi gör måste ske med respekt för mänskliga rättigheter och vi ska alltid har ett barnperspektiv på alla frågor. Med de ingångar i frågorna är det inte alldeles lätt att manövrera och utifrån gällande regelverk hitta bra söningar på det här. Men jag lovar att jag i alla fall ska försöka, säger Martin Valfridsson, regeringens samordnare.