Solenergi i Värnamo?

Socialdemokraterna i Värnamo vill att kommunen försöker leva upp till begreppet ekokommun och satsar mer på alternativ energi.

I en motion till fullmäktige föreslår socialdemokraterna att kommunen ska undersöka om det är möjligt med solenergi i något kommunalt bygge som är på gång.

Och man vill också att kommunen undersöker om solenergi kan ersätta eluppvärmning i något villaområde där det idag bara finns elvärme.