Ingen tidning idag?

SKÅNE: Dagens Nyheter kommer inte ut i södra Sverige idag. Den kommer att tryckas och delas ut under måndagen. Det har också varit stora problem i det tryckeri som Sydsvenskan anlitar. Tidningen uteblir därför i hela Skåne förutom i Malmö och Lund där tidningen kommer att delas ut under dagen.