Sjukfrånvaron ökar i Vänersborg

Sjukfrånvaron när det gäller anställda inom Vänersborgs kommun har ökat kraftigt det senaste året. Männens sjukfrånvaro ökade med 2 dagar på ett år. Kinnornas med 4 dagar.
I hela landet ökar sjukfrånvaron. Siffror visar att den genomsnittlige svensken är hemma bra mycket mer nu, jämfört med för ett år sen. Problemen med allt fler som är sjuka, märks också bland de anställda inom Vänersborgs kommun. Främst är det kvinnorna i Vänersborg som är mer sjuka nu, än för några år sen. Kvinnorna har ökat sin sjukfrånvaro med 4 dagar på ett år. Männens ökning är bara hälften, alltså 2 dagar. När det gäller långtidssjukskrivningar, var drygt 400 av kommunens anställda borta förra året. Det är 130 fler än året innan. Långtidssjukskrivning, det är när man är borta mer än 91 dagar på ett år. Den största långtidsfrånvaron hade vårdbiträden. Vänersborgs kommun ser allvarligt på det här. I en personalekonomisk redovisning för 2001 tar kommunen upp vad den tänker göra för att det ska bli bättre. Då handlar det främst om att förbättra arbetsmiljön för de anställda. 2001 slutade kostnaderna för sjukskrivningarna på 25 miljoner kronor för Vänersborgs kommun.