Miljöpartiet utesluter inte militärt samarbete med Saudiarabien

2:09 min

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson kan tänka sig att regeringen kommer teckna ett nytt militärt samarbetsavtal med Saudiarabien i vår efter att avtalet förhandlats om. Uttalandet går stick i stäv med partiets tidigare linje som varit att helt avsluta det militära samarbetet med diktaturen.

– Hur vi från regeringen kommer att förändra situationen som i dag bygger på att Sverige har ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien får vi återkomma till när vi berett frågan i regeringskansliet.

Det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien slöts av den Socialdemokratiska regeringen 2005 och är mycket långtgående och la grunden till den så kallade Saudiaffären då Sverige planerade att hjälpa Saudiarabien bygga en vapenfabrik.

Vapenfabriken stoppades efter att Ekot avslöjat affären för två och ett halvt år sedan. Igår sa statsminister Stefan Löfven att samarbetsavtalet ska omförhandlas i vår. Det ska alltså inte avbrytas.

– Vi menar att avtalet ska förhandlas om och det är av det skälet att det finns delar i det avtalet som vi mycket väl kan stå för.

Detta fick omedelbart kritik av Miljöpartiet. Partiets linje har hela tiden varit att det militära samarbetet med Saudiarabien ska avslutas. Helt och hållet. Det var också vad Miljöpartiets utrikespolitiske talesperson Valter Mutt sa igår.

– Att ha ett militärt avtal med en av jordens värsta diktaturer det är en för Miljöpartiet orimlig tanke, sa han.

En orimlig tanke för Miljöpartiet alltså. Det trodde i alla fall Valter Mutt igår. Men när man frågar  partiets företrädare i regeringen, miljöminister Åsa Romson, så visar det sig att det inte är en helt orimlig tanke för partiet trots allt. Vilket beslut det till slut blir beror på samtalen med Socialdemokraterna.

– Den situation vi har idag med ett militärt samarbetsavtal med Saudiarabien, den är vi eniga om att den inte är bra. Därför har vi inlett en beredningsprocess i regeringskansliet för att ändra den situationen, säger Åsa Romson.

Men inget löfte att vi kommer skrota det militära samarbetsavtalet med Saudiarabien?

– Det ligger ju i politikens natur att när man ska fatta beslut i en församling så måste man först hålla en diskussion och sen fattar man beslutet. Vi har ännu inte fattat beslutet om hur vi ska ändra situationen från i dag, där vi är överens om att det avtal vi har inte är bra.

Här hittar du regeringens avtal med Saudiarabien