Öst ställs mot väst i kampen om höghastighetsbanan för tåg

1:27 min

Just nu kämpar östsverige om en ny höghastighetsbana för tåg som ska gå rakt ner genom landet, frågan är bara var. Enligt ett förslag som alliansregeringen sade ja till i somras ska den gå via Värnamo och Ljungby men nu vässar Växjö och Kalmar argumenten för att den ska gå via Växjö istället.

Banan ska gå från Stockholm via Jönköping och vidare ner mot Malmö, men hur järnvägsrälsen ska dras fram mellan Jönköping och Malmö är inte klart.

Närmare Kalmar än till Växjö kommer banan däremot inte och nu försöker regionen att argumenten för att banan läggs nära Växjö och Alvesta.

– Vi som tillhör den östra falangen har väl underbyggda argument, säger Helena Ervenius som jobbar med frågan på Regionförbundet i Kalmar län.

– Vi är stora områden och en höghastighetsbana kräver ett stort befolkningsunderlag, och det utgör vi tillsammans i Kronoberg, Kalmar och Karlskrona.

Och nu ska det bland annat göras en förstudie över vad som behövs för ett snabbtåg som sedan tar resenärer vidare mot Kalmar. Målet är att tydligt visa nyttan för samhället och resenärerna med att Växjö blir knutpunkten.

Företagen i Sydsverige tycker också att det vore bättre att dra järnvägen långt österut, bland annat eftersom det redan planeras en järnväg för snabba tåg på västkusten från Oslo och söderut. Därför stödjer Sydsvenska industri- och handelskammaren en sträckning som går via Växjö.

– Tåg bygger på att det finns stora knutpunkter där det samlas mycket folk som ska åka med tågen. Det är en viktig ingrediens, säger analyschefen Gustaf Lorentz.