Frivilliga går ut i strejk

ÅSTORP. Ett 25-tal frivilligarbetare i Åstorp går nu ut i strejk.
Det är en protest mot Åstorps kommuns planer på att flytta frivilligverksamhetens lokaler till äldreboendet Vidåsen.

Frivilligverksamheten hjälper bland andra äldre och handikappade med ledsagartjänster. Man besöker också gamla och sjuka som ett stöd i vardagen.

Strejken innebär att frivilligarbetarna inte gör några besök eller tar på sig uppdrag som ledsagare.