Tisdag 3 maj

Programledare: Kristin Göthe och Peter Welander

Oenighet om nedrustning 
I 35 år har målet varit att förhindra att kärnvapnen blir fler. De ska helst minska och att inte fler stater än de ursprungliga dvs USA, Ryssland, Frankrike, Storbritannien och Kina skaffar sig kärnvapen. Just nu pågår en konferens om kärnvapen i FN-skrapan i New York. Samtal med Jens Wirstrand, FOI. 16.10

Tema: 60 år sedan andra världskriget tog slut söndag är det 60 år sedan andra världskriget tog slut i Europa. Mellan 40 och 60 miljoner människor hade dött i denna historiens blodigaste konflikt. En konflikt som på ett eller annat sätt berörde alla länder på jorden. Hur kunde det hända och kan det hända igen? 16.10

Tyskebarn
Vår reporter Katarina Gunnarsson har träffat ett så kallat tyskebarn, barn till norsk mamma och tysk soldat som drabbades hårt av förföljelse efter krigsslutet.

Irakisk läkare utvisas trots läkarbrist
Den irakiske läkaren som arbetat i Växjö i tre år ska nu avvisas, trots att det är läkarbrist.

Klädinsamling
I Sri Lanka står fortfarande containrar med kläder mm till flodvågskatastrofens offer - oöppnade.

Namninsamling för folkomröstning
EU-frågan är ett sår i socialdemokratiska partiet och splittringen blir än tydligare nu när EU-kritiker startar namninsamling för att i slutändan få till stånd en folkomröstning om EU:s nya grundlag.

Producenter: Maria Meschke och Carlos Garat