Ekot och konstruktiva nyheter

Många har hört av sig efter helgens uppmärksamhet kring Ekots diskussion om ”konstruktiva” nyheter.  Intresset och nyfikenheten är stor. Vissa hejar på medan andra oroligt undrar om vi nu ska välja bort viktiga nyheter?

Det ska vi givetvis inte.

Bakgrunden till diskussionen på Ekot är en inspirationsföreläsning i november av Ulrik Haagerup, nyhetsdirektör på DR.  Haagerup har lanserat begreppet ”konstruktiva nyheter”, författat en intressant bok i ämnet och ger kurser för journalister inom EBU, European Broadcasting Union.

Hans tes är enkel. Journalister ser inte hela bilden. Vi tabloidiserar världen i ett ensidigt sökande efter konflikter och drama, och har en fallenhet för att skildra världen i termer av gärningsmän och offer. Haagerup menar att det riskerar leda till en publik som vänder sig bort från vår rapportering och till att människor blir oengagerade, apatiska och oroliga.

Haagerup efterlyser nyheter som också inspirerar till lösningar. Medan mycket av dagens journalistik handlar om ”just nu” eller breaking news, handlar konstruktiva nyheter om imorgon. 

Ett exempel från Danmarks Radio är en serie granskande reportage om den danska grisindustrin.  Redaktionen söker också upp en holländsk bonde som kraftigt lyckats minska användningen antibiotika.  Reportaget väcker kritiska frågor kring varför inte fler gör som holländaren, vilket i sin tur leder till en debatt i Danmark.

I ett annat granskning skildrar DR ett bussföretag som var på väg mot ruin, men bestämde sig för att satsa på service och rena bussar som går i tid. Det blev en succé och DR frågar varför inte fler lär av företaget.

Haagerup betonar att det inte handlar om att välja bort kritiska granskningar.  En avgörande del av journalistiken ska alltid bestå av att granska makten och missförhållanden.  

Det här är egentligen bara ett annat sorts granskande, ett komplement.  På alla redaktioner där jag jobbat har vi talat om den världsbild vi förmedlat, och många reportrar har anammat tankarna utan att använda etiketten ”konstruktiva ” nyheter. Traditionellt innehåller både medicin-journalistiken och ekonomi-journalistiken många exempel, i minst när nya forskningsgenombrott eller framgångsrika företag uppmärksammas.

Professor Hans Rosling med sitt gap-minder är en pionjär i sitt sätt att visa hur vi fastnar i gamla fördomar om fattigdom och inte ser utvecklingen i världen.  Som journalister är vi tränade att se negativa nyheter. Vi uppmärksammar dem genast, och det anses ofta mer seriöst att lyfta fram det negativa.

 DN-journalisten Anders Bolling skrev i sin uppmärksammade bok ”Apokalypsens gosiga mörker” 2009 att vi ständigt ”diskonterar” elände, det vill säga att vi i förskott tar ut det värsta som kan inträffa, och fördjupar oss i det.  

Jag tror tiden nu är gynnsam för förändringar i journalistiken.  Det hjälper oss att tänka kreativt när branschen är i omdaning och konkurrensen är så stor. Konstruktiva nyheter handlar inte om att göra det lättsmälta eller onyanserade, eller att teckna positiva förljugna bilder.  Det handlar om att teckna hela bilden.

Jag vet att lyssnare och läsare som hoppas på en förändring ibland kommer att bli besvikna. Vissa sändningar kommer fortsatt vara fulla av elände, helt enkelt för att det är det viktigaste att skildra den dagen.

Det jag hoppas på är att vi inte slentrianmässigt väljer bort positiva trender, eller förslag till lösningar på uppmärksammade problem.  Jag vill betona att det aldrig handlar om ett val mellan ”goda” nyheter och ”viktiga” nyheter. SVT gör det felslutet i en enkät där användare på sajten ställs mellan just de valen.

Konstruktiva nyheter kan aldrig förenklas till det irrelevant goda eller glättiga. Det handlar aldrig om att lyfta fram oviktiga nyheter. Det är inte, och kommer aldrig vara vårt uppdrag. Men i opartiskheten och sakligheten ska hela bilden rymmas, och där finns inte bara elände.

Här några relaterade länkar:

Diskussion i Studio Ett 2 januari 2015. Gäster: Ulrik Haagerup, DR, Michael Österlund, publiceringschef Ekot och Kersti Forsberg, veckotidningschef Hallå

SVT Kulturnytt om konstruktiva nyheter 30 januari 2015.

Dagens media om konstruktiva nyheter, 30 januari 2015