Fall där sjuka nekats ersättning ska granskas

Försäkringskassan ska nu ta reda på hur det går för de personer som nekas sjukpenning. 2 000 ärenden över hela landet ska granskas, bland annat för att se om Försäkringskassan varit för sträng i sin bedömning.

Som vi tidigare berättat har Försäkringskassan blivit hårdare i sin bedömning vilket inneburit en kraftig ökning av de som nekas ersättning.

Detta har även lett till att allt fler överklagar Försäkringskassans beslut till länsrätten, och där har många fått rätt.