Innovatum i Trollhättan får miljoner

Innovatum i Trollhättan och 14 andra så kallade Science Centra får i år dela på drygt 23 miljoner kronor i statsbidrag,uppger Högskoleverkets Nyheter&debatt.

Det är sista gången Högskoleverket har ansvaret för att dela ut bidraget som infördes 1997. Den 1 juli i år övergår uppdraget till Myndigheten för skolutveckling.