Homosexuella kränkta i sjukvården

Syftet med avhandlingen som läggs fram vid Uppsala universitet nästa vecka var att beskriva situationen för bögar och lesbiska i vården och resultatet visar att personalen är tolerant men att de homosexuella ändå ofta känner sig kränkta.

Det är doktoranden och sjuksköterskan Gerd Röndahl som har studerat hur homosexuella patienter upplever bemötandet i sjukvården och hur homosexuell vårdpersonal upplever sin vardag. Slutsatsen är att personalen bör lära sig att kommunicera bättre och bli mer medveten om vilka normer som förmedlas via ordval och beteende.

Ordföranden för RFSL i Uppsala, Erika Reinerdahl, känner igen sig i det avhandlingen fått fram. Att normen alltid förväntas vara den heterosexuella gör att missförstånd ofta uppstår.