Ny basketplan i Uddevalla efterfrågas

I Uddevalla kan det bli en bättre basketbollplan på Dalaberg - detta efter ett medborgarförslag från Alli Daouk.

Förslagsställaren menar att basketsporten har blivit så stor på Dalaberg att planen måste förbättras. Och tekniska nämnden i Uddevalla gillar förslaget, men säger att det måste handläggas av kultur och fritid.