Årjäng - en av de stora vinnarna

Det nuvarande utjämningssystemet mellan kommuner och landsting gynnar framförallt Götaland, men en Värmlandskommun finns bland dem som för närvarande får mest - Årjäng.
Den västvärmländska kommunen får per invånare och år drygt 5.800 kronor - mest i landet, en tusenlapp mer, gäller för Borgholm på Öland. Det rapporterar TT. Det är framförallt Stockholmsområdet som bidrar med pengar i det nuvarande utjämningssystemet, som syftar till att ge kommuner och landsting likvärdiga förutsättningar. Utjämningssystemet ses över och ett förslag till ny modell kommer nästa höst.