Regeringen förbereder en skrotning av vårdnadsbidraget

2:01 min

Strax före jul slog riksdagen fast att vårdnadsbidraget ska vara kvar. Trots det förbereder regeringen nu ett lagförslag om att det ska skrotas. 

– Vi är helt medvetna om det, men tycker trots allt att det här är en så pass principiellt viktig fråga att vi vill låta pröva den i riksdagen igen. Vi kommer att ta kontakter under våren för att försöka få ett bredare stöd för vår proposition helt enkelt, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Är det lätt eller svårt för dig att gå emot ett tillkännagivande från riksdagen?
– Det är ingenting som man gör lättvindigt på något sätt, och har naturligtvis tarvat både analys och eftertanke. Men som jag säger, så är det här principiellt. Det är en åtgärd som har väldigt märkliga effekter på arbetsmarknaden.

I budgeten för 2015, den som röstades ned i riksdagen, aviserade regeringen att vårdnadsbidraget ska avskaffas. Beskedet fick de borgerliga partierna och Sverigedemokraterna att uppmana regeringen att tänka om - och behålla bidraget. Ett så kallat tillkännagivande med den innebörden klubbades i riksdagen i december.

Ändå förbereder socialförsäkringsminister Annika Strandhäll nu ett lagförslag om att vårdnadsbidraget ska tas bort. För Kristdemokraterna är bidraget en hjärtefråga och partiets gruppledare Emma Henriksson är mycket kritisk till att regeringen tänker trotsa riksdagens beslut.

– Det är ju provocerande om regeringen, när man precis fått ett beslut från riksdagen om att man inte ska återkomma till riksdagen med ett förslag, ändå på sin lista över vilka förslag man tänker komma med, tar med den här. Det är inte att visa respekt för den lagstiftande makten, säger hon.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll är medveten om att det är ovanligt att en regering på det här sättet går emot en uppmaning från riksdagen. Men hon tycker att vårdnadsbidraget är så dåligt för jämställdheten att det måste skrotas.

– Vårdnadsbidraget är ju en väldigt ineffektiv åtgärd, som också har inneburit en inlåsningseffekt för väldigt många kvinnor. Många är långtidsarbetslösa, och många har en annan etnisk bakgrund.

Strandhäll hoppas att åtminstone ett borgerligt parti ska gå emot den övriga Alliansen och i höst rösta ja till att ta bort vårdnadsbidraget.

– Jag tycker ju definitivt att det verkar som att det finns en öppning att nu resonera med Folkpartiet, som tidigare haft ett tydligt ställningstagande i den här frågan och velat ta bort vårdnadsbidraget. Det är glädjande att se att de uttrycker det nu igen.

Att avskaffa vårdnadsbidraget är ett av förslagen i Folkpartiets nya integrationspolitik. Partiledaren Jan Björklund vill inte ge besked om hur partiet kommer att agera när riksdagen ska ta ställning till det kommande lagförslaget.