Fjällfloden på gång

De senaste dygnens relativt varma nätter och den nederbörd som kommit har gjort att snösmältningen nu tagit fart i norra Dalarna.

Tillrinningen till Trängslet har ökat den senaste veckan, liksom flödet i i den oreglerade Västerdalälven. På Dalarnas Regleringsföretag tror man dock inte att flödena når nivåer som motsvarar en normal vårflod.