Landstingspersonal ska må bättre

Regelbundna medarbetarsamtal, mer friskvård och arbetsplatsträffar som gör personalen mera delaktig - det är några av förslagen för att förbättra hälsan hos de landstingsanställda.
Det är landstingets personal- och förhandlingschef Gunilla Lindell som kommer att lägga fram förslagen i en handlingsplan. Landstinget i Värmland har precis som Sverige som helhet en större sjukfrånvaro än någonsin tidigare. Gunilla Lindell föreslår även att cheferna får utbildning så att de tidigare kan se signalerna som indikerar att en person är på väg att bli sjuk av arbetet. Hela planen ska behandlas av landstingspolitikerna den 7 maj.