Folkpartiet kommer rösta för att ta bort vårdnadsbidraget

2:05 min

Jan Björklund meddelar nu att Folkpartiet kommer att rösta för regeringens lagförslag om att ta bort vårdnadsbidraget. Därmed bryter de Alliansens samstämmiga uppmaning åt regeringen att behålla bidraget. Det meddelar nu FP-ledaren för Ekot.

– Läggs det som ett fristående förslag här senare i år, så kommer Folkpartiet att stödja detta. Vårdnadsbidraget har inneburit att framförallt lågutbildade invandrarkvinnor väljer att stanna borta från arbetsmarknaden. Det är olyckligt eftersom det är precis den gruppen som vi behöver få in på arbetsmarknaden, säger Björklund.

I budgeten för 2015 aviserade regeringen att det omdebatterade vårdnadsbidraget ska tas bort. Beskedet fick allianspartierna och Sverigedemokraterna att uppmana regeringen att tänka om och behålla bidraget.

Ett så kallat tillkännagivande med den innebörden röstades igenom i riksdagen strax före jul. Men trots det förbereder regeringen, som Ekot har berättat under morgonen, ett lagförslag om att skrota vårdnadsbidraget.

– Ja, vi är helt medvetna om det, men tycker trots allt att det här är en så pass principiellt viktig fråga att vi vill låta pröva den i riksdagen igen. Vi kommer att ta kontakter under våren för att försöka få ett bredare stöd för vår proposition helt enkelt, säger Annika Strandhäll (S), socialförsäkringsminister.

Nu meddelar alltså folkpartiledaren Jan Björklund att hans parti har för avsikt att stödja förslaget. Folkpartiet har länge varit emot vårdnadsbidrag, säger han.

Folkpartiet har också bestämt sig för att gå emot de övriga allianspartierna och rösta ja till regeringen kommande förslag om att införa ytterligare en så kallad pappamånad i föräldraförsäkringen.

Men Jan Björklund tonar ned splittringen inom borgerligheten.

– Det finns flera förslag, där jag tror att man kommer att få se att de olika allianspartierna röstar olika. Det är inget konstigt. Om vi skulle vinna valet kommer vi att enas om ett gemensamt program, säger han till Ekot.