Magnus Thorén

Som journalist på Ekot vill jag: En massa saker. Jag vill vända på saker och ting, bidra till en dynamisk samhällsdebatt, öka förståelsen för nutid och samhälle, belysa problem och dilemman, bidra till viktiga avslöjanden och kanske viktigast: Att tillsammans med redaktionen skapa ljudresor i tid och rum och ibland kanske en känsla av energi och meningsfullhet i radio.