Claes Janson fick stipendium

Jazz- och vissångaren Claes Janson, Uppsala, fick i går ta emot årets Torgny Segerstedt-stipendium.
Stipendiet är på 17 000 kr. Det delades ut till Claes Janson i går i samband med kören Orphei Drängars vårkonsert. Claes Janson får stipendiet för hans "av stor inlevelse och personlig stil präglade framträdande som jazzsångare och vistolkare". Torgny Segerstedt-stipendiet delas ut sedan 1978 till någon som gjort värdefulla och bestående insatser för musik, konst, litteratur eller teater.