Manzanares kan bli dubbel ordförande

SSU:s distriktsordförande Sergio Manzanares tänker kandidera till ordförandeposten i Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF. Skulle han bli vald på förbundsstämman i sommar kan det bli aktuellt med ett dubbelt ordförandeskap för den 21-årige Söderhamnsbon. Chansen att bli vald är ganska stor, då han har hela Gävleborgsdistriktet bakom sig, säger han själv till SR Gävleborg.