Region Jönköpings län

Nu kan du se din journal via nätet

1:22 min

Från och med i dag kommer det att bli möjligt för patienter i Jönköpings län att läsa sina journaler via nätet.

Kommentera: Kommer du ta del av din journal på nätet? Varför/varför inte?

Tanken är att man med bara några knapptryckningar ska kunna få ta del av information som sjukvården sparar i journalerna - i ett första steg det som lagts in sedan sommaren 2014.

Det bästa är att man känner sig delaktig och man vet vilken information som finns och man kan hela tiden följa den. Så småningom, när vi har mer informationsmängder i journalerna, så kommer vi se våra provsvar, vi kommer att kunna se våra vaccinationer och våra mödravårdsjournaler och så vidare.

För att kunna läsa journalerna på nätet så krävs det att du fyllt 18 år och har någon form av internetuppkoppling, via dator, mobil eller surfplatta.

Först måste du skapa ett konto för att kunna logga in. Det gör du på sjukvården hemsida 1177.se och klickar dig in under mina vårdkontakter.

Sedan fungerar det ungefär som en internetbank när man ska logga in.

Föräldrar kommer dessutom att kunna läsa journaler för barn upp till 13 år.

Journaler via nätet har varit omdebatterade inom vården. Bland annat har läkare oroat sig för att patienter ska ta emot besked om allvarliga sjukdomar på egen hand.

– Givetvis finns det risker med det som är bra också, det är att vi snabbar på processerna att ge information till patienterna så fort som möjligt. Sedan kan man som patient välja det som heter rådrum och då får man en fördröjning på 14 dagar.

Vad händer nu?

– Vi jobbar vidare. Nu har vi första delen med journalanteckningar från 1 juli 2014. Sedan jobbar vi vidare med att få in vaccinationer, vi ska ha in alla provsvar och mödravårdsjournalen och tillväxtkurvor från barnhälsovården, vi ska ha läkemedelslistor och så vidare. Så det finns mycket information som kommer att fyllas på hela tiden, säger Inga Jonzon Eriksson.

Mycket som ligger på nätet går ju att hacka sig in på, är det här verkligen säkert?

- Det är lika säkert som när man loggar in på sin banktjänst via internet.

Kommer du ta del av din journal på nätet? Varför/varför inte?