Rena pengar kan rädda förorenade områden i Örebro län

0:33 min

Silvergruvans samhälle och raffinaderiet vid Kvarntorp är två områden som nu kan bli renade från föroreningar.

Det är Naturvårdsverket som delar ut drygt två miljoner kronor till länsstyrelsen i Örebro län.

Silvergruvans samhälle och Kvarntorp raffinaderiet tillhör de mest prioriterade områdena att sanera bland de områden som förorenats av tidigare industri i Örebro län.

Silvergruvans samhälle är förorenat av farliga ämnen som arsenik, bly, kadmium och zink från den tidigare gruvdriften.

Raffinaderiet vid Kvarntorp är förorenat av resterna från tidigare brytning av oljeskiffer.

Pengarna går till förstudier av de två områdena.