P4 Morgon

Tips: Så andas du rätt

5:57 min

Sara Emilionie, yogaterapeut och mindfulnessinstruktör, lär oss mer om hur man gör för att andas sig till ett friskare liv på andningens dag.

Vi andas 20 000 gånger varje dag. Men gör vi rätt? Sara Emilionie tycker att alldeles för få tänker på sin andning.

Sara Emilionies bästa tips:

  • Stäng munnen. "Om du andas med öppen mun mot handflatan, då känner du att det blir varmt och fuktigt. Och det är den värmen och fukten som kroppen vill behålla", förklarar Sara Emilionie.
  • Ge det tid. Avsätt lite tid varje dag för att träna andningen så kommer din andning bli bättre under hela dygnet.
  • Andas djupt. Lägg en hand på magen och föreställ sig att lungorna har hamnat längst ner i magen. Då får man ner luften längst ner i lungorna och vi får ett effektivt gasutbyte mellan syre och koldioxid. Cellerna får det som de behöver och kan göra ett bättre jobb. Alla våra inre organ jobbar funkar bättre.
  • Andas medvetet. Vi har en inre gas- och bromspedal, säger Sara Emilionie, som är vårt eget nervsystem. När vi andas medvetet då slappnar vi av och får en naturlig lugn och ro. Det påverkar våra tankar och känslor.
  • Hantera stressen. Vi kommer i kontakt med stress överallt. Aktiviteter, krav och ett informationsöverflöd. Det är anledningen till att allt yngre personer slutar andas rätt, säger Sara Emilionie.
  • Lär dig i tid. Ju tidigare vi lär oss att andas rätt desto tidigare lägger vi grunden för den här goda banan och påverkar vårt känsloliv och andas.
  • Här och nu. Att andas medvetet är också ett sätt att kunna vara här och nu, säger Sara Emilionie.