Ombyggnad av Tygrikeshallen skjuts upp

Frågan om en ombyggnad och modernisering av Tygrikeshallen i Kinna för miljontals kronor skjuts upp. Ombyggnaden skulle främst tjäna till att ge Friskis och Svettis bättre lokaler, men två lokala gym har protesterat.

Marks kommun planerar att ta över tennishallen i Kinna, Tygrikeshallen, eftersom tennisklubben dras med stora ekonomiska problem. Dessutom vill kultur- och fritidsnämnden bygga om och modernisera hallen för fem miljoner kronor. En av de främsta orsakerna är att ge Friskis och Svettis bättre lokaler.  Men två privata gym har protesterat hos kommunen mot de här planerna. De skulle nämligen leda till osund konkurrens, anser gymägarna. Dessutom, visar en intern utredning som kommunledningen gjort, att en mångmiljonsatsning enbart för en enda förenings behov är en mycket osäker investering som istället måste motiveras på ett bättre sätt. När kommunstyrelsens arbetsutskott har möte på måndag, väntas politikerna därför skicka tillbaka hela frågan till kultur- och fritidsnämnden för en ny prövning. Och det kan betyda att beslutet att ta över och eventuellt bygga om hallen skjuts på framtiden.