Just nu
  • Hamnutloppet till Vättern från Motala öppnade helt vid 8-tiden efter nattstängning på grund av ett dieselutsläpp.

Ydrestipendiater

Expressenjournalisten Petter Karlsson från Ydre har fått Ydre kommuns kulturstipendium i år, för sitt författarskap och sin journalistiska gärning.
Ydre kommuns ledarstipendium tilldelas Roland Andersson i Rydsnäs IF, som varit aktiv i föreningslivet i drygt 40 år.