Kronoberg

Bara tio av 700 nyanlända har fått jobb efter reformen

1:10 min

Etableringsreformen skulle hjälpa nyanlända att snabbt komma ut i arbete. Men av de drygt 700 som lämnat etableringsreformen i Kronoberg de senaste två åren är det bara tio som fått ett jobb utan stöd.

– Det låter ju väldigt lite med tio men då ska vi också vara medvetna om att totalen är 15 procent som går ut i arbete efter avslutad etableringstid, säger Peter Bengtsson som är sektionschef på Arbetsförmedlingen.

Men då är det ju med stöd?

– Merparten är med stöd ja, men det är det vi jobbar med i dagsläget.

Under åren 2013 och 2014 var det 727 personer i Kronoberg som gick ut från den tvååriga etableringsreformen – åtgärden som politikerna sagt snabbt skulle hjälpa nyanlända ut i arbete.

Men av de 727 var det bara tio som fick jobb utan stöd – alltså 1, 4 procent.

De 15 procenten som Peter Bengtsson på Arbetsförmedlingen hellre talar om är jobb som helt eller delvis finansieras med bidrag.

Kronoberg ligger dessutom sämre till än landet i övrigt – riksgenomsnittet vad gäller jobb efter avslutad etableringsreform ligger på två procent.

– Det kan bero på arbetsmarknaden och det kan bero på vilka olika typer av grupper av människor som kommer hit, deras bakgrund och förutsättningar att få arbete, säger Peter Bengtsson.

När P4 Kronoberg tittade på siffrorna för ett par år sedan menade Arbetsförmedlingen att det är en reform som vinner över tid. I dag har det tvärtom blivit ännu sämre.

– Det är klart att arbetsmarknaden påverkar det resultat man når i etableringen givetvis, och så är det en utsatt grupp som har en ganska hög tröskel för att komma in på arbetsmarknaden, säger Peter Bengtsson.