Årets Honoris Causa till miljöteknikföretag

Norrköpings kommuns utmärkelse för särskilda insatser, Honoris Causa, ges i år till Göran Andersson, styrelseordförande i miljöteknikföretaget Econova.

Företaget är en förebild för andra med ett nytänkande i miljöteknik. Econovas kretsloppsidé skapar tillväxt, heter det i motiveringen.