Arbetsmiljöverket stoppar soptömning

Arbetsmiljöverket stoppar soptömningen på ett tiotal adresser i Malmö. Anledningen är att de misstänker att renhållningsarbetarna kan få arbetsskador om de tvingas att köra upp tunga soptunnor från soprum i källarutrymmen.

Kravet är nu att soptunnorna får vara högst halvfulla om tömningen ska få fortsätta.

- Det vi helst ser är att man lägger soprummen i marknivå så att personalen slipper släpa upp för slänter, utan kan köra soporna på slät mark ut till sopbilarna, säger Ewa Eklund, biträdande tillsynsdirektör på Arbetsmiljöverket.

Det är renhållningsföretaget Ragn-Sells som drabbas av tömningsförbudet. Arbetsmiljöinspektionen har granskat arbetsmiljön på ett tiotal adresser runt om i Malmö. Slutsatsen är att det är för tungt arbete att köra sopkärl som väger 40 till 50 kilo uppför slänter till markplanet. I de aktuella fastigheterna finns inga hissar.

- Det finns en stark vilja hos Ragn-Sells att åtgärda det här. Problemet är att det är fastighetsägarna som måste åtgärda detta, och där kan det bli problem eftersom det kostar fastighetsägarna pengar, säger Ewa Eklund.