Västra Sörmlands räddningstjänst övade med giftigt brandskum

2:58 min

I samband med att brandskum med det farliga ämnet PFOS, som kan förgifta dricksvatten, blev förbjudet att använda sprutade räddningstjänsten i västra Sörmland ut sitt lager på ett övningsfält, skriver Ny Teknik.

Brandskum med PFOS förbjöds 2011 och när räddningstjänsten Katrineholms och Vingåkers kommuner skulle byta ut sitt brandskum passade de på att öva med det giftiga skummet.

Enligt Marcus Asplund, chef för räddningstjänstens avdelning för förebyggande arbete, släpptes mellan 400 och 1 200 liter brandskum ut i naturen. Asplund säger till Ny Teknik att det var okunskap och dålig information från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, som låg bakom händelsen.

PFOS, perfluoroktansulfonat, är ett av de mest giftiga ämnena i en grupp kemikalier som kallas perfluorerade alkylsyror.