Misshandlade hustrun inför sönerna dömd för fridskränkning av barnen

En man som har låtit sina tre söner se på när han misshandlade deras mamma har dömts för grov fridskränkning av barnen. Domen kan innebära en ny praxis i synen på barnmisshandel.

I sin dom skriver Huddinge tingsrätt att det måste anses utgöra en allvarlig och kännbar fridskränkning av barnen att låta dem bevittna misshandel av en förälder från den andra förälderns sida vid ett mycket stort antal tillfällen.

Hos Riksåklagaren säger byråchef Lennart Gunné till TT att den tyder på ett nytt sätt att beakta de allvarliga konsekvenser som barn i en sån här situation utsätts för.

Pappan döms också för att ha misshandlat och hotat sönerna vid flera tillfällen. Även detta ingår i den grova fridskränkningen. En gång slog mannen en av sönerna när han låg ovanpå sin mor för att skydda henne mot faderns misshandel. Var och en av sönerna tilldöms ett skadestånd på 75 000 kronor för kränkning, sveda och värk.

För sin samlade brottslighet döms mannen till fängelse i 3,5 år. Däri ingår grov kvinnofridskränkning och våldtäkt av hustrun samt misshandel av hustruns dotter. Till hustrun ska han betala 130 000 kronor i skadestånd, till hennes dotter 6 000 kronor.