Kommuner vill ha stormersättning

Kommunerna i nordöstra Skåne planerar att kräva ersättning av bland andra Sydkraft och Telia för de utgifter som kommunerna haft under stormen i januari.

- Vi ska bjuda in fyra huvudaktörer som vi inte är nöjda med. Det är Sydkraft, Telia, Vodafone och Vägverket. Vi vill ha en diskussion med skadeståndsanspråk och om att få kommunernas kostnader täckta, säger Erland Nilsson, ordförande i kommunstyrelsen i Osby.

När ström- och telefonnät slogs ut under stormen fick kommunerna i nordöstra Skåne gå in och hjälpa till med bland annat reservkraftverk och vägröjning. Det är de kostnaderna som kommunerna nu hoppas kunna få ersättning för av elbolag och telefonoperatörer.

Därför ska kommunerna bjuda in företagen till ett möte i början av juni. Osby kommun var en av de kommuner som drabbades hårdast av strömlöshet under stormen.

- Det handlar om kostnader för upp mot en miljon kronor för samtliga, säger Erland Nilsson.