Kongress avgör sammanslagning

Industrifackets överstyrelse beslutade i dag att den ajournerade kongressen ska fatta det slutliga avgörandet i frågan om att bilda ett nytt förbund tillsammans med Metall. Kongressen kommer att hållas i september. Beslutet kommer efter en mängd reaktioner och protester från medlemmar, klubbar och avdelningar, däribland i Sörmland.  Industrifackets förbundsstyrelse har sagt nej en gång men ändrar sig alltså nu och låter kongressen avgöra.