BORÅS

Sjöboskolan får pengar för arbete med språkstörning

4:07 min

110 barn i Borås stad lever med diagnosen generell språkstörning. På Sjöboskolan finns 24 av dem. Nu har skolan fått lite över en miljon kronor i stöd.

I en rapport som gjorts av Specialpedagogiskt kompetenscentrum har man tittat på hur många elever som har diagnosen generell språkstörning i Borås stad. Rapporten presenterades vid årskiftet och där konstaterade man att det finns ett stort behov av stöd i skolan då antalet elever med olika språkstörningsdiagnoser ökar stadigt i kommunen.

I augusti förra året startade Sjöboskolan i Borås därför Språksmedjan, en klass där eleverna får stöd av pedagoger i mindre grupper för att klara målen i skolan. 

Nu har skolan fått lite över en miljon kronor i stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten och i statliga bidrag, något som rektorn, Camilla Andersson, välkomnar.

– För oss är det jätteviktigt med de här pengarana. De är en vinst för de här eleverna men också för andra elever. De gör att vi kan fokusera andra resurser vi har på andra elever som behöver stöd, säger hon.

Behövs det verkligen så här mycket pengar till just det här?

– Vi behöver mer än så. Det kostar mycket med pedagoger, kompetensutveckling och material.

Totalt rör det sig om 110 elever från förskolan till klass 9 som har fått diagnosen av logoped eller specialpedagog. 

Eleverna har oftast svårt att nå målen i skolan och behöver sitta i mindre grupper av elever med stöd av pedagog för att nå en högre måluppfyllelse. Elin Lennartsson är en av två pedagoger på Sjöboskolan som arbetar med eleverna i Språksmedjan.

– Rätt så enkelt hos de flesta är att de hör vad du säger men förstår inte. Men många kan också ha problem med uttal i munnen så att de inte kan säga bokstavsljuden. Något som gör att de blir sena med att lära sig att läsa, säger hon.

Erika, Danja, Sebastian och Philip har varit med från starten av Språksmedjan och hade svårt att nå målen i skolan men nu kan de koncentrera sig bättre och Elin Lennartsson märker att de har utvecklats.

– Det är jätteroligt att komma hit, säger Erika och Danja.

– Det är lugnare här än i klassrummet. Där kan man inte koncentrera sig så bra och det är pratigt, säger Philip.