Pengar till sanering av miljöfarliga vrak i Östersjön

Havs - och vattenmyndigheten ger nästan en halv miljon kronor som skall användas för att sanera  miljöfarliga vrak på Östersjöns botten.

Pengarna skall gå till att ta fram säkra och effektiva metoder för vraksanering även på djup ner till hundra meter.

Catarina Hedar, utredare på enheten för havsplanering och maritima frågor på Havs- och vattenmyndigheten, säger att några av vraken kan vara tickande miljöbomber. Miljöfaran varierar beroende på last och bränsle vid förlisningen.

Av de tusentals vrak som ligger i svenskt vatten har Sjöfartsverket identifierat 31 vrak av särskilt intresse för sanering, utifrån vilken last och mängden bränsle som funnits ombord då fartygen förliste