Montessoriskolan i Strängnäs varslar 58

Framtiden för Strängnäs Montessoriskola är fortfarande oviss. Idag fick länsarbetsnämnden in varsel om uppsägning av samtliga 58 anställda på skolan. Bakgrunden är att skolan bett kommunen att gå i borgen för skolans lån men på kommunfullmäktige i slutet av april beslutades att frågan skulle diskuteras ytterligare i kommunstyrelsen. Om Strängnäs kommun inte går i borgen riskerar Montessoriskolan att få lägga ned sin verksamhet.