Kommuner vill ha stormersättning

Kommunerna i nordöstra Skåne planerar att kräva ersättning av bland andra Sydkraft och Telia för de utgifter som kommunerna haft under stormen i januari. (SR Malmö)