Kommunstyrelse i Kalmar sa ja till att ta över Folkets park

Kommunstyrelsens arbetsutskott i Kalmar, KSAU, sa i dag ja till att låta kommunen köpa och ta över driften Folkets park för högst 3,2 miljoner kronor.

Kommunen löser genom det dom skulder som folkets park-föreningen har i dag.

Man räknar också med att det behövs 1,5 miljoner i omedelbara investeringar i fastigheten och att den årliga driften kommer att kosta 700 000 per år.

Mot beslutet reserverade sig folkpartiet.

Slutgiltigt beslut tas senare av kommunfullmäktige.