Mer personal till barnkliniken i Örebro

Barnkliniken på Universitetssjuhuset i Örebro ska få mer personal för att bättre kunna vårda de svårt sjuka barn som flyttats dit från habiliteringen i Halltorp, det säger landstingsstyrelsens ordförande Marie-Louise Forsberg-Fransson. Personalen har känt sig otillräcklig sen omorganisationen förra året. Klinikchef Elisabeth Esbjörner anser att det brister i själva omvårdnaden av barnen, som nu får vårdas långa tider i sjukhusmiljö. Marie-Louise Forsberg Fransson kommenterar...