Osäkert om gatubeslyning

Det är osäkert om Västerås stad kan fortsätta att byta ut gammal gatubeslyning mot ny, miljövänligare.
Västerås stad har fått bidrag av staten till ett treårigt projekt för att byta ut gammal gatubelysning men projektet tar slut vid årskiftet och staten har har sagt nej till nytt bidrag. Gert Gustavsson, på teknik- och idrottsförvaltningen, tycker att det är synd eftersom han menar att projektet har inneburit stora miljövinster. Men han hoppas att Västerås Stad kommer att fortsätta projektet, även utan statligt bidrag.