Markgift kan flytta ny arena till Rosenholm

Den nya idrottsarenan som Karlskrona kommun tänkte anlägga på Trossö i karlskrona kan komma att hamna på Rosenholm istället.

Marken på området är förorenad och behöver saneras och kommunen håller nu på att utreda hur lång tid det skulle ta och vad det skulle kosta.

Samtidigt tittar kommunen på andra lösningar om det skulle visa sig bli för dyrt.

– Det är beslutat att ett centrum för idrott och hälsa ska ligga på Rosenholm och då är det klokt att titta på om det är där det ska byggas eller finns något annat alternativ, säger kommunalråd Patrik Hansson (S).

I mars ska det finnas tillräckligt med underlag för att kunna bestämma hur lösningen med den nya hallen blir och på kommunfullmäktige i mitten av juni räknar Patrik Hansson med att beslut ska tas i frågan.