Risken har ökat för att det kan bli krig med kärnvapen

Den här veckan startar ett möte som Förenta Nationerna, FN, ordnar.På mötet ska experter och politiker prata om vad som ska hända med kärnvapnen i framtiden.FN-chefen Kofi Annan är orolig.Han säger att risken blir allt större för ett krig där kärnvapen används.

Kärnvapen är bland de farligaste vapen som finns.
En enda sådan bomb kan förstöra en hel stad.

De flesta länder i världen har lovat att aldrig skaffa kärnvapen.
De som redan har sådana bomber har lovat att ta bort de bomberna.
De här reglerna kallas för Ickespridningsavtalet.
Reglerna har gällt ända sedan år 1970, alltså i 35 år.

Men på senare tid verkar det som om många länder struntar i Ickespridningsavtalet.
De länder som hade kärnvapen från början, till exempel USA och Ryssland, har fortfarande kvar sina kärnvapen.
Dessutom har en del nya länder i hemlighet skaffat kärnvapen.

Experterna är nästan säkra på att länderna Israel, Indien och Pakistan har kärnvapen.
Hur det är med Nordkorea och Iran är mer osäkert.
De kanske har kärnvapen
eller så försöker de i varje fall att bygga sådana bomber.
Alla de här länderna har fiender som de kanske kan hamna i krig med.
Det är därför som FN-chefen nu säger att risken för ett kärnvapenkrig har ökat.

Det möte som FN ordnar om kärnvapen kommer att ta lång tid.
Det blir olika träffar och diskussioner under en hel månad.
Politikerna och experterna träffas i den amerikanska staden New York där FN har sitt viktigaste kontor.