Slarv med biståndspengar till Kenya

Den svenske ambassadören Bo Göransson konstaterade i Ekot på tisdagen att hela det administrativa systemet i Kenya är korruption. Men Sida slarvade med biståndspengar i Kenya redan under den tid som Bo Göransson själv var generaldirektör där.

Sverige leder en grupp av 17 länder som försöker få stopp på stölder och missbruk av biståndsmedel i Kenya.

– Korruption i Kenya är inte bara är den mörka dåliga sidan av ett i övrigt fungerande system, utan korruption är systemet, sa Sveriges ambassadör Bo Göransson i Ekot.

En sen självrannsakan från en före detta generaldirektör på Sida, Bo Göransson, som numera är Sveriges ambassadör i det genomkorrupta Kenya.

Flagrant fuskaffär
Under sin generaldirektörstid fick Bo Göransson på sitt bord på Sida en av de mest flagranta fuskaffärerna med svenska biståndspengar och med anknytning till Kenya. Det misstänktes ekonomiska brott, men Sida undvek trots det att gå till polisen, och det dröjde flera år innan Sida på allvar tog itu med oegentligheterna.

Sida hade under 90-talet skickat ner nära 30 miljoner kronor till en fond i Afrika som hade sitt högkvarter i Kenya och som skulle bygga bostäder åt flyktingar. Fonden leddes av en uppburen svensk bostadsexpert , en socialdemokrat med starkt stöd i den svenska regeringen. Men snart kom det larmrapporter om hur illa fonden sköttes och att pengar hade förskingrats.

Ingen redovisning
6 000 plåttak till flyktingarnas hus var plötsligt försvunna, de tak som sedan till slut levererades var gamla och rostiga.

Byar som skulle ha byggts med de svenska skattepengarna gick inte att hitta, fondens lastbilar användes till annat än det de var till för, och man struntade i redovisningar.

Trots att man på Sida i Stockholm var fullt medveten om att fondens hela organisation och biståndsarbete hade kollapsat så fortsatte Sida att förse fonden med pengar, 3 miljoner kronor i en sista omgång.

Ingen brydde sig om kritik
När Sida på hösten 2002 till slut gav upp och slog fast att 2,5 miljoner kronor av fondens pengar definitivt var borta så skrev Sida-chefen Bo Göransson ett brev till fondens kontorsadress i Kenya och sa att det som hade hänt med de svenska skattepengarna var anmärkningsvärt och Sida såg allvarligt på det.

Brevet lär dock inte ha bekymrat fondens ledning, eftersom man i Afrika betraktade fonden som nerlagd sedan tre år tillbaka. Någon vecka efter att Bo Göransson skrivit brevet blev han utnämnd till Sveriges ambassadör i Kenya.

Jan Mosander
jan.mosander@sr.se