Nej till Ejforsen

Även fiskeriverket säger nej till en återuppbyggnad av kraftverket i Ejforsen.
Det är Transtrands Besparingsskog som vill utvinna kraft ur forsen.
I samband med återuppbyggnaden är det tänkt att en betongtröskel byggs över huvudfåran, och det kommer att innebära förhållandevis stora ingrepp i vattendragets miljö, anser fiskeriverket som nu skrivit till Miljödomstolen och föreslår ett nej till kraftverksplanerna i Ejforsen