Älvdalen ställer krav på 3G

Miljönämnden i Älvdalen ställer krav på de operatörer som i framtiden vill bygga så kallade 3G-master i kommunen.
Miljönämnden vill bland annat ha besked från operatörerna om effekter, strålning och olika teknisk data. Miljönämnden anser att det fortfarande finns stora osäkerheter kring riskerna med 3G, det vill säga den tredje generationens mobiltelefoni. På många håll så höjs också kritiska röster kring etableringen av så kallade 3G-master.