Mjölkbönderna

Ministern gav inga löften i Skärstad

1:29 min

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) var på besök i Jönköping på onsdagen. Men mjölkbönderna han träffade fick inga ministerlöften.

När den socialdemokratiske landsbygdsministern Sven-Erik Bucht var på besök på lantgårdar utanför Jönköping, hade han inte med sig några löften till landets mjölkbönder. Som vi har berättat tidigare i P4 Jönköping gör det låga mjölkpriset det svårt för lantbrukarna att få ekonomi i sin verksamhet.

Emma Hultman och hennes man har en mjölkgård utanför Huskvarna:

Som det är nu, är det rätt dystert. Jag har ju tre barn och två av dem säger att de vill bli bönder. Och det har jag ju uppmuntrat.

Men härom veckan sade jag faktiskt till dem att det är bättre att ni hitta på någonting annat. Det känns rätt hopplöst.

När den lilla bussen med landsbygdsminstern och ett sällskap på runt tio personer kom in på Stickelösa gård, har en lastbild precis lämnat gården med 8 000 liter färsk mjölk.

Men med dagens låga mjölkpris är det svårt att täcka alla kostnader som Emma och Martin Hultman med sina 150 mjölkkor har. Om det ska bli någon förändring krävs det politiska beslut, anser Emma Hultman:

– Vi skulle vilja att politikerna nu tar ett ansvar och ser till att vi får samma villkor som man har i andra länder och inte har särregler. Och om vi ska ha särregler, så får ju politikerna se till att vi får betalt för det.

Men allt som landsbygdsminister Sven-Erik Bucht kan lova idag är att han ska ha ett möte på hög nivå:

– Jag hoppas att det ska komma konkreta åtgärder ur det mötet.