Markus Boger, Radiosportens chef

Markus Boger är redaktionens chef sedan sommaren 2014.