Kostnaden för sjukpenning väntas sjunka

Försäkringskassan räknar med att utgifterna för sjukpenning och andra sjukersättningar sjunker med omkring en miljard kronor nästa år.

Då väntar Försäkringskassan kostnader för sjukpenning på knappt 30 miljarder, ett par miljarder mindre än i år.

Samtidigt ökar utgifterna för sjuk- och aktivitetsersättning, och det leder till att det totalt blir en minskning av sjukkostnaderna med knappt en miljard kronor, enligt ett pressmeddelande från Försäkringskassan.