Mp hoppar av samarbete om miljömål

Miljöpartiet kommer inte att stödja regeringens stora miljömålsproposition. Propositionen berör alla viktiga mål för miljöpolitiken för framtiden och regeringen, som fattar beslut på onsdagen, tvingas nu lägga förslaget till riksdagen enbart med stöd av vänsterpartiet.

Miljöpartiet bryter därmed samarbetet med socialdemokraterna på ett viktigt område.

– Det betyder att det här området har vi inte en gemensam politik på fullt ut, men vi sitter ju inte heller i en gemensam regering idag, så det är inte konstigt att vi inte löser alla frågor.

– Vi har ingen överenskommelse med socialdemokraterna om att vi ska vara överens i alla frågor. Det har vänstern i större utsträckning än vad vi har, säger miljöpartiets språkrör Peter Eriksson.

Nu träffas ju miljöpartiet och socialdemokraterna för att ni ska lära känna varann och samarbeta bättre och kanske till och med bilda regering ihop, vad ger det här för signaler, med tanke på det?

– Att det krävs ytterligare saker för att vi till exempel ska kunna bilda till exempel en gemensam regering. Ska vi få en politik som är tillräckligt grön så krävs mer insatser, det måste hända saker, vi måste ha en förändring av Sverige, det är inte bara att fortsätta som tidigare.

Vad är det i sak som miljöpartiet vill ha som ni inte har fått?

– Om vi ska bli överens om miljöfrågorna och följa upp miljömålen med riktiga åtgärder, då krävs det betydligt mer, framför allt på energiområdet, men även inom andra områden.

Säg konkret vad det är ni vill ha?

– Vi vill till exempel ha en handlingsplan för att avveckla fossil olja i Sverige. Det är fullt möjligt. Vi skulle kunna bli ett föredöme internationellt som satsar på nya förnybara energikällor istället. Det har vi inte lyckats komma överens med regeringen om och därför har vi ingen anledning tycker vi att stå bakom miljömål som inte också har åtgärder som kan uppfylla målen, säger Peter Eriksson.

Inger Arenander
inger.arenander@sr.se