Dog av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom

I Nederländerna har en kvinna avlidit i Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, den mänskliga varianten av galna ko-sjukan BSE.

Kvinnan, som blev 26 år, är den första person i Nederländerna som dött av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom.

Kvinnan hade troligen fått sjukdomen genom att äta kött som var BSE-smittat.

BSE är en hjärnsjukdom hos nötkreatur.